IntranetSlovenskyEnglish
ProduktyVajcia a vyzivaReceptyFakty o vajciachPredajo ProOvoVelkoobchod
     
ProOvo vajcia
ProOvo produkty
Kvalita

Ako skontrolovat
 

Kvalita

Produkcia ProOvo vajec je pod neustálym veterinárnym dohľadom a vykonávaná v súlade so štátnymi predpismi, ako aj európskou legislatívou platnou pre produkciu vajec. Naši zamestnanci sú zaškolení podľa noriem HACCP (Analýza rizík a rozhodujúce kontrolné body) a technologických metód chovu nosníc podľa požiadaviek welfare.

Tento prístup zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť potravín s dôrazom na implementáciu systému kvality na všetkých úrovniach v spoločnosti.

Každá z hál na chov nosníc je vybavená vlastným hygienickým vstupom. Používaná technológia spĺňa všetky požiadavky chovu nosníc, t.j. Nariadenie vlády č. 736/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách ochrany nosníc a  Zákon č. 488/2002 Z.z o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. Taktiež triediareň a baliareň vajec sú schválené v súlade s Potravinovým kódexom SR, hlava 8.

Chov a znáška sú pod permanentným dozorom zmluvného veterinárneho lekára a úradmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. V súlade s HACCP bola vytvorená interná smernica správnej výrobnej praxe, v zmysle ktorej sú zamestnanci spoločnosti ProOvo pravidelne školení.

Produkcia našich vajec sa realizuje na základe povolenia pre distribúciu vajec v rámci Európskeho Spoločenstva s prideleným veterinárnym kontrolným číslom 3 SK SC 1-6, ktorým sú označené vajcia, ako aj ich obaly a etikety. Triediarni a baliarni vajec spoločnosti ProOvo bolo ďalej pridelené veterinárne schvaľovacie číslo SK SC 1-6. Aj toto číslo môžete nájsť na etiketách obalov vajec.

 
 
         
produktyvajcia a vyzivareceptyfakty o vajciachpredajo proOvovelkoobchod
email
     
home