IntranetSlovenskyEnglish
ProduktyVajcia a vyzivaReceptyFakty o vajciachPredajo ProOvoVelkoobchod
     

 

 
O ProOvo
Historia
Kvalita vajec
Kontakt
Valné zhromaždenie
Výročná správa
ProOvo a.s. je členom skupiny Polnovakia Agrar, s.r.o.

Stretnutie s farmarom
 

História

Spoločnosť ProOvo, a.s. má sídlo na Slovensku a predmetom jej činnosti je chov nosníc a produkcia čerstvých konzumných vajec vrátane ich triedenia, balenia a distribúcie.

Produkcia vajec sa začína chovom mladých kuriatok na farme vo Svätom Juri a po ich odchovaní, kedy sa z mládky stane nosnica, sú tieto presúvané na farmu v Bernolákove, ktorá sa zameriava na samotnú produkciu čerstvých vajec.

Spoločnosť bola založená v roku 1967 tromi poľnohospodárskymi družstvami z okolia Bratislavy ako okresné hydinárske združenie za účelom špecializácie výroby a koncentrácie hospodárskych zvierat. V roku 2003 bola spoločnosť prevzatá spoločnosťou Polnovakia Agrar, ktorá do oboch fariem investovala značné prostriedky. Vďaka týmto investíciám dnes spĺňame všetky normy európskej legislatívy pre chov nosníc, produkciu vajec, triedenie, klasifikáciu a ich predaj.

Nosnice na produkciu vajec pochádzajú z chovov našich externých partnerov, od ktorých nakupujeme 1-dňové kuriatka. Farma na produkciu vajec má celkovú kapacitu 178 000 nosníc. Tieto v priemere vyprodukujú 48 až 50 miliónov vajec ročne, ktoré sú primárne dodávané na slovenský trh.

 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 


Kvalita vajec

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, preto našim hlavným cieľom je vyrábať kvalitné vajcia. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť výrobné procesy tak, aby ich výsledkom boli jednotné a vysoko-kvalitné vajcia, počnúc kontrolou základných vstupov do kŕmnych zmesí ako aj kontrolou kvality už samotných hotových kŕmnych zmesí, zdravotného stavu zvierat, zberu, klasifikácie a balenia vajec, až po distribúciu vajec do predajní.

Snažíme sa zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre produkciu vajec a preto kladieme vysoké nároky tak na seba, ako aj na našich partnerov. Vďaka investíciám do kompletného technologického vybavenia sme zabezpečili splnenie požiadaviek EU/SK legislatívy pre welfare zvierat a bezpečnosť potravín.

Viac informácií nájdete v časti „Kvalita a bezpečnosť“.

 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     

 

Kontakt

Farma vo Svätom Jure:

ProOvo a.s.
Krajinská cesta 273
900 21 Svätý Jur

Farma v Bernolákove:

ProOvo a.s.
Trnavská 1
900 27 Bernolákovo

IČO: 340 997 86

Tel: +421 245 993 215
Tel. orders/sales: +421 905 017 090 (Ing. Szilard Both)

Email: szilardboth@proovo.sk

 
     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
     

 

Valné zhromaždenie

 

 
     
Riadne Valné zhromaždenie ProOvo a.s. 29.6.2020

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
     

 

Výročná správa

 

 
     
Výročná správa ProOvo a.s. za rok 2019

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
   
ProOvo a.s. je členom skupiny
Polnovakia Agrar, s.r.o.


ProOvo a.s. je dcérskou firmou spoločnosti Polnovakia Agrar, s.r.o., ktorá má aj ďalšie dcérske spoločnosti na viacerých miestach Slovenska. Predmetom činnosti skupiny Polnovakia Agrar, s.r.o. je produkcia vajec, obilnín, bravčového mäsa a krmiva. Ďalej vlastní skladovacie kapacity na obilie, ktoré prenajíma rôznym partnerom.

Víziou spoločnosti Polnovakia Agrar, s.r.o. je stať sa jednou z vedúcich poľnohospodárskych spoločností na Slovensku so zameraním na výrobu vysokokvalitných výrobkov a rozširovanie a rozvoj našich výrobných kapacít pre uspokojenie požiadaviek trhu a pre pestrú ponuku poľnohospodárskych výrobkov.

Polnovakia Agrar, s.r.o. predáva väčšinu svojich poľnohospodárskych produktov na slovenskom trhu, ale vyváža produkciu aj do zahraničia do krajín ako Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Nemecko.

Celkovo zamestnáva na Slovensku okolo 200 zamestnancov.

Viac informácií nájdete na www.polnovakia-agrar.sk

 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   


Spoznajte jedného z našich farmárov

Spoznajte jedného z našich farmárov výroby vajec, ktorý pre ProOvo pracuje už viac ako 35 rokov. Od detstva sa zaujímal o poľnohospodárstvo a prácu so zvieratami a v súčasnosti je manažérom farmy zodpovedným za produkciu vajec. Jaroslav je zanietený pre chov nosníc a výrobu vajec, pričom kladie dôraz hlavne na kvalitu produkcie a pohodu zvierat.

Jaroslav Jaslovský

Ako dlho pracujete pre spoločnosť ProOVo?

Nepretržite od jej založenia v máji 1975. Pracoval som na rozličných pozíciách a tak získal mnoho poznatkov o spoločnosti a najmä o výrobe vajec.

Koľko vajec vyprodukujete a koľko nosníc sa ročne chová na vašej farme?

Záleží od stavu nosníc na farme. Vo všeobecnosti sa výroba vajec pohybuje v rozmedzí od 40 do 50 miliónov ročne.

Koľko ľudí pracuje na farme?

Riadim dve farmy: farmu vo Svätom Jure na odchov mládok, kde mám 3 kolegov a farmu v  Bernolákove na produkciu vajec, ich balenie a distribúciu, kde pracuje 15 zamestnancov. Pri prácach, ako je vyskladňovanie a preskladňovanie zvierat zo Svätého Jura do Bernolákova, je zväčša potrebné zabezpečiť približne 40 brigádnikov.

Koľko rokov pracujete v produkcii vajec?

Priamo s vajíčkami 15 rokov.

Čo je podľa Vás potrebné urobiť, aby bola produkcia vajec zisková?

Zabezpečiť pre zvieratá všetko, čo potrebujú pre život (kvalitné krmivo, vodu, vzduch), a tým zabezpečiť vysokú produkciu a kvalitu, a samozrejme super dobrý odbyt.

Môžete nám povedať, prečo mate rád a čo vám prináša práca v produkcii vajec?

Od detstva ma priťahovala práca v poľnohospodárstve a so zvieratami, môj sen sa stal celoživotnou cestou. Je dobrý pocit, keď denne vidím výsledky svojej práce v množstve a kvalite vajec a som veľmi spokojný, keď zvieratá produkujú podľa mojich predstáv. Takisto práca s ľudskými zdrojmi je veľmi zaujímavá, aj keď v našich podmienkach nie vždy ľahká.

 
         
produktyvajcia a vyzivareceptyfakty o vajciachpredajo proOvovelkoobchod
email
     
home