IntranetSlovenskyEnglish
ProduktyVajcia a vyzivaReceptyFakty o vajciachPredajo ProOvoVelkoobchod
     
ProOvo vajcia
ProOvo produkty
Kvalita

Ako skontrolovat
 

ProOvo vajcia

ProOvo vajcia - to sú kvalitné vajcia pre našich zákazníkov, vyrobené na Slovensku pomocou modernej technológie
s dôrazom na kvalitu a welfare zvierat.

Naše nosnice žijú v pohodlných moderných klietkach do maximálnej miery prispôsobeným ich prirodzenému správaniu a plne spĺňajúcich všetky požiadavky pohody zvierat, ako aj súčasnej platnej legislatívy Európskeho spoločenstva.

Na základe globálneho trendu a dopytu zákazníkov po zlepšení životných podmienok nosníc sme sa rozhodli investovať do stodôl a techniky pre vajcia z chovu na hlbokej podstielke. Prvé ProOvovajcia z chovu na hlbkokej podstielke boli na trhu v decembri 2012. Sliepky sa tu môžu v rámci znáškovej haly voľne pohybovať, ich správanie a bývanie je veľmi blízko k ich prirodzenému prostrediu.

Je veľmi pravdepodobné, že zlepšenie kvality života sa odráža v lepšej kvalite vajec.

Vajcia sa delia do váhových kategórií podľa smerníc a noriem EÚ. V tabuľke nižšie sú uvedené jednotlivé hmotnostné triedy vajec a veľkosti.

  Veľkosť   Hmotnosť   Pomenovanie
  S   pod 53g   Malé
  M   53g až 62g   Stredne veľké
  L   63g až 72g   Veľké
  XL   Viac ako 72g   Extra veľké

 

 
 
         
produktyvajcia a vyzivareceptyfakty o vajciachpredajo proOvovelkoobchod
email
     
home